Detalji o fotografiji
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Autor:

Ivan Medenica

Godina:

2011

Vrsta:

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

FN37

Slika u punoj veličini:

Limosa limosa (13).JPG

Model:

SP510UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.