Detalji o fotografiji
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Autor:

Ivan Medenica

Godina:

2011

Vrsta:

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

FN37

Slika u punoj veličini:

Tringa nebularia, erythropus.JPG

Model:

SP510UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.