Detalji o fotografiji
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Ivan Medenica

Godina:

2011

Vrsta:

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

FN37

Slika u punoj veličini:

Aegithalos caudatus (7).JPG

Model:

SP510UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.