Detalji o fotografiji
Dianthus petraeus Waldst. & Kit.

Autor:

Dejan Ranković

Godina:

2012

Vrsta:

Dianthus petraeus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Dejan Ranković

Lokacija:

CP95

Slika u punoj veličini:

Copy of Dianthus petraeus.jpg

Model:

Canon PowerShot A520


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.