Detalji o fotografiji
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2014

Vrsta:

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

dugorepa senica.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.