Detalji o fotografiji
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Aleksandar Simović

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://i250.photobucket.com/albums/gg271/DragisaSavic/Triturus_zpsa5babf5a.jpg

Izvor:

http://s250.photobucket.com/user/DragisaSavic/media/Triturus_zpsa5babf5a.jpg.html


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.