Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Amphibia

Srpski naziv

vodozemci


Opis taksona

Vodozemci ili amfibije (lat.Amphibia; "amphi bios" = dvostruki život) su najstariji predstavnici kopnenih kičmenjaka. Oplođenje je kod njih spoljašnje, polaganje jaja i razviće larvi je vezano za vodu, mada ima i živorodnih vrsta. Mlade larve nemaju udove za kretanje, kreću se pomoću pljosnatog repa. Od rođenja i tokom stadijuma larve žive u vodi i dišu na škrge, dok kada odrastu doživljavaju potpuni preobražaj, dobijajući pluća i započinjući život na kopnu. Koža vodozemaca ne sadrži nikakve kožne produkte poput krljušti. Snabdevena je mnogobrojnim sluznim žlezdama koje luče obilje sluzi, tako da je površina tela uvek vlažna i ljigava. Koža ima važnu ulogu u procesu disanja. Svi naši vodozemaci imaju 4 prsta na prednjim i 5 na zadnjim nogama. Vodozemci su ektotermni (tzv. "hladnokrvni") kičmenjaci, što znači da temperatura njihovog tela zavisi od temperature spoljne sredine. U ovu grupu životinja spadaju razne vrste žaba, daždevnjaka, mrmoljaka i srodnih životinja.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović