Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Lepidoptera

Srpski naziv

leptiri


Opis taksona

Naučno ime leptira je izvedeno iz dve grčke reči 'lepis' = ljuspa i 'pteron' = krilo, a termin je skovao čuveni švedski prirodnjak Line. Iz toga sledi da bismo ih mogli zvati i ljuspokrilcima. To je ogroman red, drugi po brojnosti, i obuhvata više od 170.000 vrsta. Najčešća podela je na dnevne i noćne leptire. Između njih postoje izvesne morfološke razlike, a presudna je oblik antena. U dnevne leptire spadaju oni koji imaju zadebljanje pri vrhu antene, kod noćnih dominiraju antene u obliku niti ili pera. Ove insekte odlikuje potpuna metamorfoza, što znači da im se životni ciklus sastoji iz četiri faze: jaje, larva (gusenica), lutka i odrasla jedinka.
Autor: Milan ĐurićTaksoni niže u hijerarhiji
-> familia Adelidae -> familia Alucitidae -> familia Argyresthiidae -> familia Autostichidae -> familia Batrachedridae -> familia Bedelliidae -> familia Blastobasidae -> familia Brahmaeidae -> familia Bucculatricidae -> familia Carposinidae -> familia Chimabachidae -> familia Choreutidae -> familia Coleophoridae -> familia Cosmopterigidae -> familia Cossidae -> familia Crambidae -> familia Drepanidae -> familia Elachistidae -> familia Endromidae -> familia Epermeniidae -> familia Erebidae -> familia Eriocraniidae -> familia Euteliidae -> familia Gelechiidae -> familia Geometridae (zemljomerke) -> familia Glyphipterigidae -> familia Gracillariidae -> familia Hepialidae -> familia Hesperiidae (skelari) -> familia Incurvariidae -> familia Lasiocampidae -> familia Limacodidae -> familia Lycaenidae (plavci) -> familia Lypusidae -> familia Micropterigidae -> familia Millieridae -> familia Nepticulidae -> familia Noctuidae (sovice) -> familia Nolidae -> familia Notodontidae -> familia Nymphalidae (šarenci) -> familia Oecophoridae -> familia Papilionidae (jedrilci) -> familia Peleopodidae -> familia Pieridae (belci) -> familia Plutellidae -> familia Psychidae -> familia Pterophoridae -> familia Pyralidae -> familia Riodinidae (pegavci) -> familia Roeslerstammiidae -> familia Saturniidae -> familia Schreckensteiniidae -> familia Scythrididae -> familia Sesiidae (staklokrilci) -> familia Sphingidae (veštice) -> familia Stathmopodidae -> familia Thyrididae -> familia Tineidae -> familia Tischeriidae -> familia Tortricidae (savijači) -> familia Yponomeutidae -> familia Ypsolophidae -> familia Zygaenidae