Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Bufonidae

Srpski naziv

krastave žabe (krastače)


Opis taksona

U ovu porodicu spadaju žabe sa zdepastim, nezgrapnim telom, kratkim nogama i zrnasto-bradavičastom kožom. Bradavice predstavljaju skupinu kožnih žlezda od koji neke luče otrovni sekret. Imaju dobro razvijene i izražene zaušne žlezde čiji sekret, kao i kožnih žlezda, sadrži iritirajuće izlučevine čime se brane od neprijatelja. Njuška im je kratka i široka sa velikim usnim otvorom u kome nema zuba ni u gornjoj ni u donjoj vilici. Jezik je veliki i dvostruko duži nego širi, prednjim krajem pričvršćen za pod usne duplje. Usna duplja je preko unutrašnjih nosnih otvora (hoana) u vezi sa nosnom dupljom koja se sasvim napred na glavi završava nosnim otvorima. Zenice oka su trouglaste i horizontalne. Za porodicu koja sadrži toliko vrsta sa širokim geografskim opsegom teško je dati opšte karakteristike staništa. Vrste ove porodice naseljavaju staništa od pustinja do tropskih kišnih šuma, od nadmorske visine od 0 do 5000 metara. Većina vrsta vodi kopneni način života, a u vodu ulaze samo u vreme parenja. Mali broj vrsta su akvatične i arborealne.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović