Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hylidae

Srpski naziv

kreketuše ili gatalinke


Opis taksona

Ovo je jedna od najvećih porodica žaba za koju je karakteristično oglašavanje kreketanjem. U Evropi živi samo jedna vrsta i to kreketuša ili gatalinka (Hyla arborea). Na vrhovima prstiju prednjih i zadnjih nogu imaju jastučasta proširenja kojima se pripajaju za podlogu. Pripajanju za podlogu pomažu im lepljiva donja strana glave i trbuha, pa se mogu dobro držati i na lišću. Većina je zelene ili zeleno-smeđe boje kako bi se dobro uklopile u okolinu. Punoglavci nekih vrsta su jarkih boja, što je inače retko kod žaba. Jastučasta proširenja na vrhovima prstiju im pomažu da se lako penju po drveću. Pored većine vrsta koje žive na drveću, u ovoj porodici ima i terestičnih kao i poluvakvatičnih vrsta, pa čak i onih koje žive pod zemljom.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović