Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Pelobatidae

Srpski naziv

češnjarke


Opis taksona

Prema izgledu tela predstavnici žaba češnjarki pokazuju sličnost sa krastavim žabama. Aktivne su noću, a preko dana žive skrivene u podlozi i rupama. Zaušne žlezde i bubna opna kod njih ne postoje. Jezik im je veliki, okruglast, pozadi slobodan i jedva primetno zarezan. Oči su sa vertikalnim zenicama. Mužjaci nemaju rezonatorske kese. Na metatarzalnom zglobu zadnjih nogu sa unutrašnje strane nalazi se orožnali kožni nabor u obliku ašova. Prsti prednjih nogu su slobodni, dok su prsti zadnjih nogu do vrha spojeni opnama za plivanje. Češnjarke su kopnene životinje, koje u vodu zalaze samo u doba parenja i zatim je odmah napuštaju. Istovremeno su i noćne životinje, koje se preko dana skrivaju u rupama u podlozi koje same kopaju pomoću velikih metatarzalnih kvržice na zadnjim nogama. Uveče izlaze iz skrovišta i preko noći traže hranu, a zatim se ponovo ukopavaju u podlogu. Usled ovakvog načina života (podzemnog - fosorijalnog i noćnog) veoma se teško nalaze na terenu.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović