Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Salamandridae

Srpski naziv

mrmoljci i daždevnjaci


Opis taksona

Ovo je geografski najrasprostranjenija porodica repatih vodozemaca. Veličina tela kod većine vrsta retko prelazi 20 cm u dužinu. Koža nekih vrsta sadrži žlezde koje luče otrovan sekret i jarko je obojena što predstavlja upozorenje drugim životinjama o njihovoj otrovnosti. Imaju dobro razvijene udove, kao i oči sa kapcima. Kopneni oblici žive u rupama i pod kamenjem, odakle izlaze za vreme blagih, vlažnih noći. Ovoj porodici pripadaju mrmoljci i daždevnjaci. Oplođenje je kod njih unutrašnje. Roditelji ne vode brigu o jajima. Iz jaja se izlegu larve koje žive u vodi. Izuzetak su neke živorodne vrste koje rađaju potpuno metamorfozirane mlade slične odraslim jedinkama. Metamorfoza može da bude i nepotpuna. Predstavnici ove porodice naseljavaju raznolika staništa kao što su šumska i livadska. Suvozemnim vrstama su potrebni vlažni sredinski uslovi i obično naseljavaju gustu vegetaciju ili pukotine pod stenama. Voda im je potrebna za reprodukciju. Mnogi se razmnožavaju u barama, jezerima i planinskim potocima. Larva je osetljiva na predatore i zato im za ramnožavanje odgovaraju vodena staništa koja nisu naseljene ribama, larvama vilinskih konjica i drugim vodenim predatorima.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović