Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Ephemeroptera

Srpski naziv

vodeni cvetovi


Opis taksona

Nežni insekti, mekanog tela, male do srednje veličine. Neupadljivo su obojeni i nemaju metalni sjaj. Usni aparat je nefunkcionalan, pošto se imaga ne hrane. Prednje noge mužjaka su znatno duže od srednjih i zadnjih, one im služe za hvatanje ženke u letu pri parenju. Imaju dva para krila snabdevenih bogatom nervaturom, od kojih su prednja znatno veća od zadnjih (ona mogu nekada da budu zakržljala). Na kraju trbuha imaju duge cerke, sa ili bez srednjeg filamentuma. Larve su akvatične i žive u slatkim vodama (potoci, reke, jezera i bare). Dišu pomoću trahealnih škrga, koje se u vidu listića nalaze na trbušnim segmentima. Lako se raspoznaju od larava reda Plecoptera po tri kaudalna izraštaja na kraju trbuha (larve Plecoptera imaju dva). Razviće larvi može da traje i do tri godine, uz više presvlačenja (20 i više puta). Izlazak subimaga iz larve dešava se pred veče i to obično masovno, pa je ta pojava u narodu poznata kao ‚‚cvetanje vode‚‚ , a sami insekti su nazvani vodeni cvetovi. Jedna od najčešćih i najkrupnijih vrsta je Ephemera vulgata L. Izvanredni su bioindikatori kvaliteta vode.
Autor: Lea Velaja