Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Reptilia

Srpski naziv

gmizavci


Opis taksona

Gmizavci ili Reptilije (lat. Reptilia) su prvi kopneni kičmenjaci kod kojih se pojavljuju jaja zaštićena nepropusnom ljuskom, pa se embrionalni razvoj može uspešno odvijati u spoljašnjoj suvozemnoj sredini. Kod nekih grupa gmizavaca jaja su obmotana kožnom ljuskom, tako da moraju da budu položena u vlažnu sredinu, dok su kod drugih sa kalcifikovanom ljuskom koja sprečava isušivanje embriona. Nakon rođenja, jedinka može živeti u raznovrsnim staništima jer je telo zaštićeno epidermalnim krljuštima koja minimiziraju odavanje vode iz tela. Kao i vodozemci, gmizavci su ektotermne životinje pa temperatura predstavlja ograničavajući sredinski faktor za njihovo rasprostranjenje. Vrste koje naseljavaju umerene klimatske oblasti s jeseni ulaze u stanje zimskog sna koje traje cele zime i okončava se u proleće, kada sredinska temperatura dostigne optimalni nivo za početak njihove aktivnosti. Početak godišnje aktivnosti varira od vrste do vrste. Gmizavci dišu plućima i imaju unutrašnje oplođenje.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović