Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Chelonii

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Emydidae

Srpski naziv

slatkovodne kornjače


Opis taksona

Ovo je porodica slatkovodnih kornjača relativno spljoštenih oklopa, koje naseljavaju raznovrsne stajaće i sporotekuće slatke vode, od jezera, preko močvara, do relativno malih vodenih basena. Mogu se naći i u veoma zagađenim stajaćim vodama. Povoljna vodena staništa moraju da imaju mesta za sunčanje - oborena debla, povijena trska itd. Ženke su generalno veće od mužjaka. Polaganje jaja se odvija u vlažnoj, rastresitoj zemlji, gde ženka može da iskopa rupu. Jaja imaju čvrstu ljusku. Mladunci se, po izleganju, kreću ka vodi. Slatkovodne kornjače su grabljivci i hrane se ribom, vodozemcima i krupnijim beskičmenjacima.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović