Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Gekkonidae

Srpski naziv

gekoni


Opis taksona

Porodica gekona obuhvata guštere koji su prilagođeni na život u toplijim krajevima. To su uglavnom noćne životinje i razlikuju se od drugih guštera po sposobnosti proizvođenja zvukova. Gekoni imaju relativno veliku glavu i krupne oči, a telo je pokriveno hrapavim krljuštima sa izbočinama. Očni kapci su spojeni i providni. Vrste koje su aktivne noću imaju vertikalnu zenicu. Često se mogu naći u ljudskim naseobinama. Odlični su penjači, mogu se kretati čak i po vertikalno postavljenim staklenim površinama, zahvaljujući specijalnim sitnim i gusto poređanim brazdama na unutrašnjoj strani prstiju. Gekoni mogu menjati boju u zavisnosti od intenziteta osvetljenosti. Vrste koje naseljavaju Evropu polažu jaja obmotana tvrdom ljuskom u pukotine zidova starih zgrada ili kamenja, obično dva ili čak samo jedno. Hrane se insektima i drugim beskičmenjacima, naročito insektima koji se, u naseljenim mestima, okupljaju oko svetiljki.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović