Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Scincidae

Srpski naziv

rovaši


Opis taksona

Premda je porodica rovaša veoma velika, u Evropi je zastupljena sa samo nekoliko vrsta, od kojih jedna naseljava i Srbiju. To su uglavnom mali gušteri koji naseljavaju toplije delove Evrope, uglavnom suve šume i šumostepe. Rovaši imaju specifične krupne krljušti, glatke i sa koštanim elementima. Glava je mala, udovi kratki, a telo duguljasto. Kod nekih vrsta prednji ili oba para udova su potpuno zakržljali. Nemaju femoralne pore. Donji očni kapak je providan. Uglavnom su aktivni danju, ali vode prilično skriven način života i nije lako uočiti ih. Ženke nekih vrsta polažu jaja, dok je za druge vrste karakteristično da rađaju potpuno formirane mladunce. Grabljivci su i hrane se pretežno beskičmenjacima.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović