Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Anguidae

Srpski naziv

beznogi gušteri


Opis taksona

Porodica beznogih guštera nije velika i u Evropi je zastupljena sa samo dve vrste. Predstavnike ove porodice karakteriše zmijoliko telo i udovi koji su veoma ili potpuno zakržljali. Međutim, za razliku od zmija, njihovi očni kapci su pokretni, imaju sposobnost odbacivanja dela repa i njegove regeneracije i krljušti, pogotovu trbušne, su drugačijeg oblika i rasporeda nego kod zmija. Krljušti su nalik krljuštima rovaša, glatke, sjajne i sa koštanim elementima. Aktivni su danju, mada vode relativno skriven način života. Ženke nekih vrsta rađaju potpuno formirane mladunce, dok je za druge vrste karakteristično da legu jaja. Hrane se uglavnom beskičmenjacima
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović