Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Chelonii

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Testudinidae

Srpski naziv

suvozemne (terestrične) kornjače


Opis taksona

Suvozemne kornjače imaju relativno visok oklop i uglavnom su prilagođene na život u sušnim i toplim predelima - suvim listopadnim šumama, šibljacima, makiji, vinogradima i voćnjacima. Telesnu temperaturu održavaju sunčanjem, a kada je pretoplo skrivaju se u rupe u zemlji ili pod korenje drveća. Mužjaci su manji od ženki, ali imaju duži rep i nešto drugačiji oblik oklopa. Parenje se može odigravati nekoliko puta godišnje, a počinje u proleće, posle okončanja zimskog sna. Ženke polažu jaja sa čvrstom ljuskom u rupe koje iskopaju u rastresitoj zemlji, a zatim ih zatrpaju zadnjim nogama. Mladunci se izležu iste godine. Oklop je prvobitno veoma mekan, a kasnije očvrsne. Ove kornjače se pretežno hrane biljnom hranom, mada mogu konzumirati i uginule ostatke drugih životinja, feces ili neke beskičmenjake.
Autor: Ana Paunović & Jelka Crnobrnja-Isailović