Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Mecoptera

Srpski naziv


Opis taksona

Insekti srednje veličine, izduženog tela. Glava je karakteristično izdužena u obliku surle na čijem vrhu se nalazi usni aparat za grickanje. Krila su im opnasta, uska i u miru prekrivaju telo. Prednja i zadnja krila su jednake dužine građe i oblika, dok su kod nekih i zakržljala, pa čak i redukovana. Larve su slične gusenicama leptira. Po pravilu imaju ukupno sedam pari nogu, a neke ih uopšte nemaju. Lutka je dectica tipa (lutka koja ima pokretljive gornje vilice, koje joj služe za progrizanje egzuvije prilikom izlaska imaga). Predstavnici ovog reda su karnivore ili detritofage. Larve su najčešće predatori. Najzastupljenije su u tropima. Preferiraju šumske krajeve. Smatraju se najstarijim redom insekata sa potpunim preobražajem. Najčešća vrsta ovog reda kod nas je Panorpa communis L.
Autor: Lea Velaja