Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Megaloptera

Srpski naziv

glibne muve


Opis taksona

To su insekti koji po oblilku podsećaju na predstavnike reda Neuroptera. Neupadljivih su boja, obično crne ili sive.Glava je jednake širine kao i grudi. Pipci su dugi čekinjasti ili končasti. Usni aparat je za grickanje i vrlo snažan. Na grudima imaju dva para krila koja su skoro jednake veličine i iste građe. Membranozna krila su pokrivena sitnim dlačicama, a nervatura je veoma bogata. U miru ih drže krovoliko preko tela. Ženke polažu jaja na biljke iznad vodene površine (potoka, reke, jezera ili bara). Kada se ispile larve, padaju u vodu i u prva dva razvojna stadijuma se ponašaju kao zooplankton. Posle drugog presvlačenja se ukopavaju u dno i vode predatorski načina života. Hrane se raznim vodenim organizmima. Razviće traje jednu ili dve godine, a kada odrastu, izlaze iz vode, ukopavaju se u vlažnu zemlju obale, gde prelaze u stadijum lutke. Kod nas su česte vrste roda Sialis.
Autor: Irena Radulović