Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Neuroptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hemerobiidae

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji