Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Orthoptera

Srpski naziv

pravokrilci


Opis taksona

Naziv potiče od grčke reči ’ortho’ – prav i ’ptera’ – krila. Red Orthoptera obuhvata preko 22000 vrsta i deli se na dva podreda: Ensifera i Caelifera. Podred Ensifera obuhvata vrste koje imaju antene duže od polovine tela, a ženke odlikuje pljosnata legalica, oblika sličnog maču ili sablji. Podred Caelifera obuhvata vrste koje imaju kratke i debele antene, a ženke odlikuje kratka i zdepasta legalica. Predstavnici ovog reda su srednji do krupni insekti. Nisu vešti letači, nego se kreću sa jednog mesta na drugo pretežno skačući, što im omogućuju dugačke i veoma razvijene zadnje noge. Druga osobina pravokrilaca jeste proizvodnja zvuka (stridulacija) koja se može koristiti u odbrambene i teritorijalne svrhe, ali je svima najpoznatiji njihov zov na parenje, što obično rade mužjaci. Postoje dva osnovna mehanizma za stvaranje zvuka. Kod prvog, insekti trljaju posebne vene u korenu prednjih krila, i ovaj mehanizam je karakterističan za vrste podreda Ensifera. Drugi mehanizam podrazumeva pomeranje zadnjih nogu gore-dole, pri čemu se zvuk proizvodi trenjem femura o nerve prednjih krila. Ovaj mehanizam je karakterističan za vrste podreda Caelifera. Takođe imaju i čulne organe, koji mogu biti na tibijama prednjih nogu (Ensifera) ili na prvom abdominalnom segmentu (Caelifera). Svi insekti iz ovog reda imaju usni aparat za grickanje. Većina su biljojedi, ali ima i vrsta koje se hrane drugim insektima.
Autor: Ivković Slobodan