Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Plecoptera

Srpski naziv

proletnjaci


Opis taksona

To su mali do srednje veličine insekti (dugi 5-50mm) nežnog, mekanog tela, dorzo-ventralno spljoštenog, neupadljivih boja (crne, smeđe žute ili svetlozelene). Pipci su dugi čekinjasti, sastavljeni od 20 do 100 članaka. Usni aparat je za grickanje, ali ga odrasle jedinke ne koriste, jer se ne hrane, te je izgubio funkciju. Krila su dobro razvijena. Imaju dva para krila, koja su membranozna i sa bogatom nervaturom. Prednja su duža i uža od zadnjih. U mirovanju ih drže horizontalno položena preko tela. Adulti su slabi letači i ne odleću daleko od vodene sredine gde su se razvili. Veoma sporo i tromo lete i često sleću na podlogu po kojoj se vrlo brzo kreću. Ženke jaja polažu direktno u vodu. Larve na kraju trbuha imaju dva duga izraštaja, za razliku od larvi Ephemeroptera, koje imaju tri izraštaja. Imaju snažan usni aparat za grickanje i uglavnom vode predatorski način života. Najviše ih ima u vodama bogatim kiseonikom. Značaj je u tome što ih ribe koriste kao hranu, a za čoveka imaju i praktičan značaj jer su vode, gde ih ima u velikoj brojnosti, hemijski čiste i bogate kiseonikom.
Autor: Irena Radulović