Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Thysanoptera

Srpski naziv

pepelnice, tripsi


Opis taksona

Sitni insekti izduženog tela čija je boja najčešće crna ili žuta, a ređe crvena sa šarama. Usni aparat je specifične građe, adaptiran za sisanje i bodenje. Telo je obraslo čekinjama i senzilama koje su značajne za determinaciju. Krila su membranozna sa slabom nervaturom, uzana i obrasla dugim resama, po kojima nose naziv ‚‚resokrilci”. Neke vrste imaju zakržljala ili potpuno redukovana krila. Larve su primarne i žive zajedno sa odraslim individuama. Tripsi su u najvećem broju slučajeva fitofagni, ali ima i saprofagnih vrsta. Manji je broj zoofagnih vrsta. Posledica ishrane fitofagnih vrsta je deformacija biljnog tkiva, a neke su prenosioci biljnih virusa. Preobražaj je remetabola, koja se nalazi na prelazu između hemimetabolije i holometabolije.
Autor: Lea Velaja


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]