Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Trichoptera

Srpski naziv

vodeni moljci, tulari


Opis taksona

To su sitni ili srednje veliki insekti, skoro uvek krilati, i po izgledu podsećaju na leptire. Pipci su dugi, sa mnogo članaka čekinjastog ili končastog tipa. Usni aparat je zakržljao ili slabo razvijen, sa izraženim gornjim vilicama, ali služi za uzimanje tečne hrane. Krila su sa brojnim uzdužnim nervima, obrasla dlačicama. Kada imago miruje krila su položena niz telo krovoliko. Larve žive u vodi. Hrane se biljkama, mikroorganizmima ili su karnivorne i proždiru sitne vodene životinje. Prednji deo tela je jako hitiniziran, a trbuh mekan i na kraju snabdeven kukicama kojima se pridržavaju za svoju kućicu. Uz pomoć sekreta koji luče iz usnih žlezda, one opredaju guste končaste mrežice ili kućice koje su sastavljene od čvrsto povezanih kamenčića, peska, školjki, komadića biljnih delova od biljaka ili biljnih ostataka. Larva ceo svoj život provodi ispod mrežice ili u kućici, koju vuče za sobom i iz koje izvlače samo glavu i jako hitinizirane grudi sa grudnim nogama. To isključivo čini radi kretanja u cilju nalaženja hrane. Nastanjuju dno slatkih voda, najčešće brzih planinskih potoka i reka. Imaga uglavnom nisu dobri letači i ne udaljavaju se daleko od vodenih tokova ili akumulacija. Larve su veoma osetljive na zagađivače u vodi, tako da i najmanja hemijska zagađenja mogu dovesti do njihovog isčezavanja, pa se mogu koristiti kao dobri indikatori stanja vodenih ekosistema.
Autor: Irena Radulović