Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Haliplidae

Srpski naziv


Opis taksona

Mala ali visoko specijalizovana grupa vodenih tvrdokrilaca. Telo je obično žuto ili svetlo riđe boje sa dugim nogama od kojih se zadnje noge mogu zakloniti ispod lamelasto proširenih kukova. Dobri su plivači jer su im noge celom dužinom pokrivene dugim i gustim dlakama. Krila su dobro razvijena i ovi insekti brzo i lako naseljavaju nove vodene površine.
Autor: Gabor Mesaroš