Takson

Taksonomska kategorija

phylum

Latinski naziv

Pinophyta

Srpski naziv

Golosemenjače


Opis taksona

Ova grupa predstavlja skup velikom većinom zimzelenih biljaka, obično igličastih listova koje rastu u četinama, pa grupu zbirno zovemo i četinari. Obuhvataju oko 630 savremenih vrsta.
Razmnožavaju se koničastim plodovima, šišarkama. Iglice četinara mogu biti kratke (kao kod tise) ili jako dugačke (kao kod američkog bora), dok neke vrste (kao što su tuja i čempres) umesto iglica imaju listove u obliku skalastih ljuskica. Četinari rastu uglavnom kao šumsko drveće, a neke vrste su grmolike. Uglavnom rastu u subarktičkoj, cirkumpolarnoj i borelanoj zoni severne polulopte i zauzimaju ogromna prostranstva. Zbog njihove dekorativnosti i otpornosti na mraz odavno imaju značaj u hortikulturi (razlog popularnosti je taj, što su četinari uglavnom zimzeleni pa svoj sjaj ne gube ni tokom zimskih meseci kada je, u periodu mirovanja vegetacije, većina drugih biljaka bez lišća).
Autor: Jožef Dožai