Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Euphorbiaceae

Srpski naziv

Mlečike


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji
-> Euphorbia agraria Bieb. (Krupnolisna mlečika, njivska mlečika) -> Euphorbia amygdaloides L. (Šumska mlečika) -> Euphorbia angulata Jacq. (Uglasta mlečika) -> Euphorbia barrelieri Savi (Barelijerova mlečika) -> Euphorbia carniolica Jacq. (Kranjska mlečika) -> Euphorbia chamaesyce L. (Polegla mlečika) -> Euphorbia characias L. (Mediteranska mlečika) -> Euphorbia cyparissias L. (Smrekasta mlečika, obična mlečika) -> Euphorbia dulcis L. (Slatka mlečika) -> Euphorbia epithymoides L. (Višebojna mlečika) -> Euphorbia eriophora Boiss. (Gronjasta mlečika) -> Euphorbia esula L. (Ljuta mlečika, obična mlečika) -> Euphorbia exigua L. (Sitna mlečika) -> Euphorbia falcata L. (Srpasta mlečika, šiljasta mlečika) -> Euphorbia fragifera Jan (Jagodasta mlečika) -> Euphorbia glabriflora Vis. (Kamenjarska mlečika) -> Euphorbia helioscopia L. (Sunceljubiva mlečika, rana mlečika) -> Euphorbia hirsuta L. (Maljava mlečika) -> Euphorbia humifusa Willd. (Puzeća mlečika) -> Euphorbia lathyris L. (Carevac, konopljica) -> Euphorbia lingulata Heuffel (Jastučasta mlečika) -> Euphorbia lucida Waldst. & Kit. (Visoka mlečika) -> Euphorbia maculata L. (Pegava mlečika) -> Euphorbia marginata Pursh (Bela mlečika, ukrasna mlečika) -> Euphorbia montenegrina (Bald.) K. Maly ex Rohlena (Crnogorska mlečika) -> Euphorbia myrsinites L. (Rudinska mlečika) -> Euphorbia nicaeensis All. (Uskolisna mlečika) -> Euphorbia nutans Lag. (Savinuta mlečika) -> Euphorbia palustris L. (Barska mlečika) -> Euphorbia pancicii G. Beck (Pančićeva mlečika) -> Euphorbia paralias L. (Morska mlečika) -> Euphorbia peplis L. (Mala mlečika) -> Euphorbia peplus L. (Okruglolisna mlečika) -> Euphorbia platyphyllos L. (Crvenkasta mlečika) -> Euphorbia salicifolia Host (Vrbolisna mlečika) -> Euphorbia segetalis L. (Usjevna mlečika) -> Euphorbia seguierana Necker (Žilasta mlečika) -> Euphorbia serpentini Novák (Serpentinska mlečika) -> Euphorbia stricta L. (Kratka mlečika) -> Euphorbia taurinensis All. (Grčka mlečika, turanska mlečika) -> Euphorbia terracina L. -> Euphorbia triflora Schott, Nyman & Kotschy (Kernerova mlečika) -> Euphorbia verrucosa L. (Bradavičasta mlečika) -> Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd. (Dlakava mlečika) -> Euphorbia virgata W. et K. (Šibasta mlečika, štrkljasta mlečika) -> Mercurialis annua L. (Jednogodišnji prosinac, štir, sipanj) -> Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe (Jajastolisni prosinac) -> Mercurialis perennis L. (Prosinac)