Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Portulacaceae

Srpski naziv

Tuštevi


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]