Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Coenagrionidae

Srpski naziv


Opis taksona

Najbrojnija porodica devica koja obuhvata više od 1100 vrsta. Krila su im uska i obično bezbojna ili providna. U mirovanju obično krila drže položena uz telo.
Autor: Aca Đurđević