Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Anthribidae

Srpski naziv


Opis taksona

Predstavnici ove porodice žive uglavnom u tropskim predelima gde je njihova raznovrsnost izuzetno izražena mnoštvom bizarnih oblika. Evropske vrste su uglavnom cilindričnog oblika veličine od 1 do 15 mm. Glava je izdužena u manje ili veće rilo koje je skoro uvek ravno i debelo. Antene sastavljene od 11 segmenata, prvi segment nije izdužen a zadnja 3 su nešto zadebljala. Najveći broj vrsta se hrani mrtvim drvetom napadnuto gljivama. Larve se ubušuju u drvo gde se hrane micelijumom gljiva. Kod nekih vrsta razviće može da traje više od jedne godine.
Autor: Gabor Mesaroš