Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Attelabidae

Srpski naziv

cigaraši


Opis taksona

Specifična, vrlo specijalizovana porodica tvrdokrilaca sa izduženom rilicom. Ženke vrsta ove familije polažu jaja u trube načinjene od lista koje ženke vešto kroje i uvijaju u vidu cigarete (ime!). Pre savijanja insekt preparuje list da svene, bilo nagrizanjem lisne peteljke, bilo naročitim rezom na lisnoj površini i nakon toga ga uvija u vidu trubice u čiju unutrašnjost polaže po jedno ili više jaja.
Autor: Gabor Mesaroš