Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Bostrichidae

Srpski naziv


Opis taksona

Predstavnici ove porodice se karakterišu izduženim cilindričnim telom sa glavom sakrivenom u razrasli vratni štit. Veličina evropskih vrsta varira od 2 do 15 mm. Opisano je blizu 600 vrsta, od kojih u Evropi žive 42. I odrasli i larve su vezane za mrtvo drvo gde buše kanale u oborenim stablima i suvom drvetu. Neke vrste su se usled međunarodne trgovine drvetom raširile svuda po svetu.
Autor: Ivan Simonović, Gabor Mesaroš