Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Bothrideridae

Srpski naziv


Opis taksona

Bothrideridae su mala porodica tvrdokrilaca sa oko 400 vrsta. Većina vrsta su veoma retke. Mogu se naći ispod kore suvog drveta, i obično su povezani sa insektima koji žive u drvetu. Neki žive u šumskoj stelji ili humusu. Telo im je cilindričnog oblika i prilagođeni su životu u kanalima koje buše drugi insekti. Nekoliko vrsta su predatori, a za ostale se pretpostavlja da se hrane gljivicama. Postoje i predstavnici koji su stanovnici endogejske faune i kod njih se često uočava redukcija ili potpuni nestanak očiju.
Autor: Ivan Simonović, Gabor MesarošTaksoni niže u hijerarhiji