Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Byrrhidae

Srpski naziv


Opis taksona

Byrrhidae su mali do srednje veliki tvrdokrilci koji se hrane algama i mahovinama, a ponekad i lišajevima i korenjem trava. Mogu se naći na peskovitim obalama, ispod kamenja i trupaca, među korenjem trave, u mahovini, ispod kamenja… Uznemireni noge i antene smeštaju u posebne žlebove na telu a glavu uvlače u posebno udubljenje u vratnom štitu, tako da ni jedan deo tela nije izložen i kao takvi liče na semenku ili glatki oblutak. Opisano je preko 290 vrsta, od kojih u Evropi živi 114.
Autor: Ivan Simonović, Gabor Mesaroš