Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cetoniidae

Srpski naziv

Buba-zlate


Opis taksona

Cetoniidae su u narodu poznate kao buba-zlate. Poznato je više od 3.000 vrsta, a odrasli insekti se odlikuju jarko obojenim telom sa zlatnim prelivom. Elitre (prednja krila) su im nepokretne pa se zadnja krila pri letenju provlače kroz proreze na čvrstim prednjim krilima. Naša najčešća vrsta je Cetonia aurata koja se često može videti na cvetovima biljaka iz familije ruža. Poznata vrsta je i rutava buba, Tropinota hirta koja je ime dobila po brojnim sivkastim dlačicama na elitrama. Odrasle jedinke ove vrste pričinjavaju velike štete na cvetovima jabuke, kruške, šljive, žitima i brojnim drugim biljkama.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji