Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Ciidae

Srpski naziv


Opis taksona

Porodica sitnih, manje ili više, cilindričnih, bledo mrkih ili crnih tvrdokrilaca. Veličina evropskih vrsta varira od 1.2 do 4 mm. Zadnja tri (nekad samo dva) segmenta antena su zadebljali i time antene imaju jasno prepoznatljiv oblik buzdovana. Larve se najčešće razvijaju u drvenastim gljivama gde se hrane njihovim hifama i sporama. Odrasli insekti se takođe nalaze na gljivama iz reda Polyporales. Porodica je kosmopolitska i na svetu živi oko 550 vrsta od kojih se 80-ak može naći u Evropi.
Autor: Gabor Mesaroš