Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Clambidae

Srpski naziv


Opis taksona

Clambidae su mala porodica sitnih tvrdokrilaca kod kojih telo odraslih insekata ne prelazi 2mm. Do sada je opisano samo oko 70 vrsta. Prepoznatljivi su po obliku tela koje je spljošteno ili ispučeno i mogu da ga sklupčaju u loptu. Neki vrste su glatke, bez dlaka, dok su tela nekih vrsta pokrivene gustom dlakom ili ljuskama. Ivice krila obložene su sa dugim dlačicama.
Autor: Gabor Mesaroš