Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Corylophidae

Srpski naziv


Opis taksona

Maleni tvrdokrilci koji se karakterišu ovalnim telom i glavom sakrivenom ispod vratnog štita. Mogu se naći u trulom biljnom materijalu (senu, lišću ili drvetu). U svetu je poznato oko 285 vrsta, a u Evropi živi njih 37.
Autor: Ivan Simonović