Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cryptophagidae

Srpski naziv


Opis taksona

Mala porodica sitnih insekata ovalnog, nekad paralelno, izduženog tela. Veličina im se kreće od 1 do 5 mm, najčešće oko 2 mm. Telo im je najčešće mrke boje pokriveno finim svetlim dlačicama. Larve su izdužene, bele boje neznatno hitinizirane. I odraslii larve se hrane organskim materijalom u raspadanju poreklom od biljaka ili gljiva. Neki žive u gnezdima opnokrilaca (bumbara i mrava) dok se neke vrste mogu naći u gnezdima ptica i sisara. Neke vrste mogu da se namnože u skladištima namirnica različitog porekla pa spadaju u grupu štetočina.
Autor: Gabor MesarošTaksoni niže u hijerarhiji
-> Antherophagus canescens Erichson, 1846 -> Antherophagus pallens (Fabricius, 1781) -> Atomaria analis Erichson, 1846 -> Atomaria atricapilla Stephens, 1830 -> Atomaria bella Reitter, 1875 -> Atomaria cribella Reitter, 1887 -> Atomaria diluta Erichson, 1846 -> Atomaria fuscata (Schonherr, 1808) -> Atomaria fuscipes (Gyllenhal, 1808) -> Atomaria gibbula Erichson, 1846 -> Atomaria gravidula Erichson, 1846 -> Atomaria gutta Newman, 1834 -> Atomaria impressa Erichson, 1846 -> Atomaria jonica Reitter, 1887 -> Atomaria linearis Stephens, 1830 -> Atomaria montenegrina Reitter, 1887 -> Atomaria nigrirostris Stephens, 1830 -> Atomaria nigriventris Stephens, 1830 -> Atomaria peltata Kraatz, 1853 -> Atomaria procerula Erichson, 1846 -> Atomaria pulchra Erichson, 1846 -> Atomaria pusilla (Paykull, 1798) -> Atomaria umbrina (Gyllenhal, 1827) -> Atomaria zetterstedti (Zetterstedt, 1838) -> Cryptophagus acutangulus Gyllenhal, 1828 -> Cryptophagus badius Sturm, 1845 -> Cryptophagus baldensis Erichson, 1846 -> Cryptophagus croaticus Reitter, 1879 -> Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953 -> Cryptophagus fuscicornis Sturm, 1845 -> Cryptophagus labilis Erichson, 1846 -> Cryptophagus lapponicus Gyllenhal, 1828 -> Cryptophagus nitidulus Miller, 1858 -> Cryptophagus okalii Reska, 1982 -> Cryptophagus reflexicollis Reitter, 1876 -> Cryptophagus ruficornis Stephens, 1830 -> Cryptophagus schroetteri Reitter, 1912 -> Curelius exiguus (Erichson, 1846) -> Ephistemus globulus (Paykull, 1798) -> Henoticus serratus (Gyllenhal, 1808) -> Micrambe abietis (Paykull, 1798) -> Micrambe bimaculatus (Panzer, 1798) -> Micrambe perrisi (C.Brisout de Barneville, 1882) -> Micrambe villosus (Heer, 1841) -> Micrambe vini (Panzer, 1797) -> Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793) -> Pteryngium crenatum (Fabricius, 1798) -> Spavius glaber (Gyllenhal, 1808)