Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cucujidae

Srpski naziv


Opis taksona

Cucujidae su mala familija insekata sa oko 40 vrsta. Žive na svim kontinentima osim u Africi, dok u Evropi živi samo 6 vrsta. Imaju jako spljošteno telo, savršeno prilagođeno životu ispod kore drveta. Larve većine vrsta takođe žive ispod kore. I larve i adulti su verovatno grabljivci i hrane se drugim zglavkarima na koje nailaze ispod kore.
Autor: Ivan Simonović