Takson

Taksonomska kategorija

phylum

Latinski naziv

Acanthocephala

Srpski naziv

Crvi bodljikavih glava


Opis taksona

Acanthocephala je grupa valjkastih crva. Paraziti su koji kao polno zreli žive u crevu kičmenjaka (ptica i sisara), a kao mladi najčešće u zglavkarima. Parazitski način života je uticalo na unutrašnju građu tela ove grupe, tako da nemaju ni usni otvor ni crevni sistem - hranu uzimaju celom površinom tela i imaju slabo razvijena čula. Opisano je oko 800 vrsta. Oblik tela im je cilindričan. Na prednjem delu tela imaju rilicu sa trnovima povijenim unazad, zato se nazivaju i crvima "bodljikavih glava". Površina tela je pokrivena tankom kutikulom, nemaju krvni sistemi, i polovi su odvojeni, karakteriše ih unutrašnja oplodnja. Veličine su od pola milimetra do pola metra.
Autor: Leona Mezei


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]