Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cybocephalidae

Srpski naziv


Opis taksona

Sitni tvrdokrilci sa konveksnim ispupčenim telom, širokom glavom sa krupnim očima i jako istaknutim štitićem (scutellum). Obično su tamnih boja, crni ili tamno mrko crveni sa metalnim sjajem. Kad se uznemire sklupčaju se u kuglu. Hrane se predatorski sa štitastim vašima koje i larve i odrasli pronalaze na listovima širokolisnih biljaka, posebno voćki.
Autor: Gabor Mesaroš