Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Dascillidae

Srpski naziv


Opis taksona

Predstavnici ove porodice su rasprostranjenjeni u severnoj hemisferi i Australiji a odsustvuju u Africi i tropskoj Americi. Srednje do veliki insekti čija se veličina kreće od 4.5 do 25 mm. Telo je malo spoljšteno ili delimično konveksno sa manje-više paralenim stranama, golo ili pokriveno poleglim tankim ili ljuspastim dlačicama. Antene duge i končaste. Odrasli se mogu naći na cvetovima biljaka vlažnih livada i tresetišta u brdskom i planinskom području. Larve žive u zemlji i hrane se korenjem. Od oko 80ak poznatih vrsta u Evropi se javlja 3 od kojih je jedna nađena i u Srbiji.
Autor: Gabor Mesaroš