Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Dermestidae

Srpski naziv

slaninari i muzejske bube


Opis taksona

Dermestidae su insekti kompaktnog tela, uglavnom ovalnog oblika i prekriveni su sitnim ljuspicama ili dlakama koje mogu biti nepravilno raspoređene. Nastanjuju sve kontinente osim Antarktika. Poznato je preko 1.300 vrsta koje žive u gnezdima ptica, glodara, osa, na suvim lešinama i svuda gde ima suvih ostataka životinja. Njihove larve mogu da pričine veliku štetu na mesu, koži, slanini ili u muzejskim zbirkama. Neke vrste koriste preparatori i forenzičari jer su u stanju da relativno brzo očiste kosti od ostalih tkiva.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Anthrenus coloratus Reitter, 1881 -> Anthrenus delicatus Kiesenwetter, 1851 -> Anthrenus fuscus Olivier, 1789 -> Anthrenus goliath Saulcy, 1868 -> Anthrenus molitor Aube, 1850 -> Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) (muzejska buba) -> Anthrenus olgae Kalik, 1946 -> Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775) (muzejska buba) -> Anthrenus polonicus Mroczkowski, 1951 -> Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) (muzejska buba) -> Anthrenus signatus Erichson, 1846 -> Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) -> Attagenus bifasciatus (Olivier, 1790) -> Attagenus brunneus Faldermann, 1835 -> Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) -> Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) -> Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) -> Attagenus quadrimaculatus Kraatz, 1858 -> Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) -> Attagenus unicolor (Brahm, 1791) -> Ctesias serra (Fabricius, 1792) -> Dermestes ater De Geer, 1774 -> Dermestes bicolor Fabricius, 1781 -> Dermestes erichsoni Ganglbauer, 1904 -> Dermestes frischi Kugelann, 1792 -> Dermestes fuliginosus Rossi, 1792 -> Dermestes gyllenhali Castelnau, 1840 -> Dermestes kaszabi Kalik, 1950 -> Dermestes laniarius Illiger, 1801 -> Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 (veliki slaninar) -> Dermestes latissimus Bielz, 1850 -> Dermestes leopardinus Mulsant & Godart, 1855 -> Dermestes maculatus De Geer, 1774 -> Dermestes murinus Linnaeus, 1758 -> Dermestes olivieri Lepesme, 1939 -> Dermestes szekessyi Kalik, 1950 -> Dermestes undulatus Brahm, 1790 -> Globicornis corticalis (Eichhoff, 1863) -> Globicornis emarginata (Gyllenhal, 1808) -> Globicornis nigripes (Fabricius, 1792) -> Globicornis picta (Kuester, 1851) -> Megatoma ruficornis Aube, 1866 -> Megatoma undata (Linnaeus, 1758) -> Orphilus beali Zhantiev, 2001 -> Orphilus niger (Rossi, 1790) -> Phradonoma villosulum (Duftschmid, 1825) -> Reesa vespulae (Milliron 1939) -> Trinodes hirtus (Fabricius, 1781) -> Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) -> Trogoderma inclusum LeConte, 1854 -> Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799)