Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Dryophthoridae

Srpski naziv


Opis taksona

Predstavnici ove porodice prvenstveno su rašireni u tropskim predelima. Bliski su srodnici pipa (Curculionidae) sa kojima su se nakada zajedno klasifikovali u istu porodicu. Telo im je ovalno ili cilindrično čija veličina kod evropskih vrsta varira od 2.5 do 9 mm.
Autor: Gabor Mesaroš