Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Dynastidae

Srpski naziv

Nosorošci


Opis taksona

Ova familija insekata naseljava uglavnom tropske krajeve, dok se manji broj sreće u umerenim predelima. Predstavnici ovih insekata su i neki od najkrupnijih tvrdokrilca na svetu (Dynastes hercules raste i do 16cm). Odrasle jedinke imaju karakteristične rogolike izraštaje na glavi, po čemu su i dobili naziv nosorošci. Naša najpoznatija vrsta je Oryctes nasicornis, koji je zaštićen zakonom. Slična prethodnoj vrsti je Pentodon idiota, čije larve nanose veliku štetu korenu vinove loze, suncokreta i drugih gajenih biljaka.
Autor: Ivan Simonović