Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Elmidae

Srpski naziv


Opis taksona

Sitno do srednje veliki tvrdokrilci čija veličina varira od 1.5 do 8 mm. Žive u brzo tekućim vodama izvora, potoka i reka gde se hrane se biljnim materijalom, algama i detritusom. Telo im je kompaktno sa vrlo dugim nogama i kandžicama kojima se čvrsto privataju na podlogu da ih matica ne odnese. U svetu je iz ove porodice poznato oko 1300 vrsta od kojih 50ak može da se nađe i u Evropi.
Autor: Gabor Mesaroš