Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Erirhinidae

Srpski naziv


Opis taksona

Predstavnici ove porodice su nekada klasifikovane zajedno sa pipama (Curculionidae). Karakterišu se izvanredno dugom rilicom i dugim i tankim antenama koje polaze u prvoj trećini rilice. Najčešće se javljaju pri obalama stajaćih voda gusto obraslim vegetacijom gde se odrasli hrane listovima i stablima zeljastih vodenih biljaka dok se larve hrane njihovim korenjem. U Evropi je do sada poznato oko 50 vrsta.
Autor: Gabor Mesaroš